ភ្នំពេញ នៅថ្ងៃទី០៨ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ មានករណីវិជ្ជមានវីរុសកូវីដ-១៩ថ្មី ចំនួន ៥២០នាក់ និងមានករណីជាសះស្បើយចំនួន  ៣០១នាក់ គឺជាអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ និង០៥នាក់ទៀតជាអ្នកដំណើរមកពីបរទេស។

យោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ក្រសួងសុខាភិបាលនាថ្ងៃទី០៩ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ នេះថា អ្នកមានវីរុសកូវីដ-១៩ សរុបចំនួន ១៩,២៣៧នាក់, អ្នកព្យាបាលជាសះស្បើយ សរុបចំនួន ៧,៦៤១នាក់ និងអ្នកស្លាប់មានចំនួន ០៦នាក់៕

អត្ថបទទាក់ទង

ទំព័រហ្វេកប៊ុក

កម្រងវីដេអូ